Dansk Primlaklub er nedlagt

På den ekstraordinære generalforsamling d. 27.5. 2018 blev Dansk Primulaklub nedlagt og denne hjemmeside bliver lukket ned pr 31.12. 2018. Alle medlemmer får 2019 et års gratis medlemsskab af Den Alpine have. Det er med vemod at vi i bestyrelsen siger farvel og tak til alle jer medlemmer! Vi er sikre på, at interessen for Primula ikke dør med klubben, men fortsætter så længe planterne fortsætter med at vokse.

Ekstraordinær generalforsamling i Roskilde d. 27. maj 2018

Da det blev besluttes at nedlægge Primulaklubben på den ordinære generalforsamling d. 5.maj indkaldes der som annonceret tidligere i PRIMULA til en ekstra ordinær generalforsamling d. 27. maj på Snekken (Vindeboder 16, 4000 Roskilde) på havnen i Roskilde kl 14.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
2. Godkendelse af nedlæggelse af Dansk Primula Klub
3. Godkendelse af formuens fordeling
4. Eventuelt

 

Næste frøliste ventes i slutningen af november 

Generalforsamling i Dansk Primula Klub  i 2018 bliver  den 5. maj på Gimsinghoved i Struer og afholdes i forbindelse med plantemarkedet samme sted.

 

Tidligere indlæg:

 

Generalforsamling d. 30.4. 2017

Generalforsamlingen afholdes i Kolonihaveforeningen Stormosen, Ole Kielbergsvej 4, Dageløkke, Humlebæk.

Som vanligt begynder vi med en lækker frokost kl. 12.30 med efterfølgende generalforsamling kl. 14.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for besøg i nogle af kolonihaverne.

Pris pr. person for frokosten er 150,00 kr. inkl. 1 genstand samt kaffe og kage.

Der kan købes øl, snaps, vand og vin til 10 kr. pr. genstand.

Tilmelding senest den 18. april til  formanden på tlf.2620 4948 eller på mail kbrethp@bknet.dk  Såfremt man kun ønsker at deltage i generalforsamlingen vil vi gerne have tilmelding af hensyn til kaffen.

Så er frølisten for 2017 ude!

Se medlemsleveret frø her

Se indkøbt frø her

Næste nummer af PRIMULA ventes at  udkomme i marts 2017.