Bliv medlem

Som medlem af Dansk Primula Klub har man en række fordele:

Medlemsbladet PRIMULA udsendes 2 gange årligt. Bladet byder på interessante artikler om primulaer både for nybegynderen og den erfarne.

Bladets brevkasse giver svar på spørgsmål fra medlemmerne.

Frø leveret af medlemmerne og frø hjemtaget fra udenlandske frøfirmaer formidles til medlemmerne via frølisten, der udsendes sammen med medlemslisten i november som et særnummer af PRIMULA.

Køb af danske bøger.

Som medlem bliver man indbudt til at besøge udvalgte haver til inspiration og hyggeligt samvær.

Medlemskabet koster dkr. 200 for et kalenderår. Indmeldelse efter 1. november gælder for det kommende år.

Nærmere oplysninger om evt. medlemskab kan fås hos:

Sekretariatet v/ Hanne Rasmussen, Faldborgvej 10, 8840 Rødkærsbro. tlf. 41 62 58 57

Girokonto

Dansk Primula Klub, Jeppe Åkjærs Vej 47, DK-7500 Holstebro

Danmark: Årligt kontigent: DKK. 200,-
Postgiro nr.: 1 78 18 39

Norge: Årligt kontigent: NOK. 250,-
Postgiro nr.: 7877.06.89758

Sverige: Årligt kontigent: SEK. 200,-
Postgiro nr. Som Danmark